Κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Κόρινθο.
Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο με δύο ορόφους και υπόγειο. Ο σκελετός του κτιρίου είναι χαλύβδινος, και οι πλάκες σύμμικτες. Το κτίριο κατασκευάστηκε σε 2 φάσεις. Επειδή το οικόπεδο (και το κτίριο) είχε μεγάλο βάθος και μικρό πρόσωπο, σκυροδετήθηκε πρώτα το μισό οπίσθιο τμήμα και στη συνέχεια το υπόλοιπο.