Εργοστάσιο του γεωργικού συνεταιρισμού στην Κίο
Αυτό το βιομηχανικό κτίριο έχει διαστάσεις 40x70m, και το ζητούμενο ήταν να στεγαστεί χωρίς να υπάρξουν ενδιάμεσα υποστυλώματα. Ο σκελετός του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, και το ζευκτό της στέγης αποτελείται από δικτύωμα ανοίγματος 40 μέτρων.