Εξοχική μονοκατοικία στα Φίχτια Αργολίδας
Στο σχεδιασμό αυτής της εξοχικής κατοικίας, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η έντονη κλίση του οικοπέδου, και η ανάδειξη της θέας από το εσωτερικό της κατοικίας. Ο σκελετός του κτιρίου είναι χαλύβδινος, οι τοιχοποιίες κατασκευάστηκαν από κισηρόλιθο και οι εξωτερικές όψεις επενδύθηκαν με πέτρα.