Εργοστάσιο παραγωγής μαρμάρων στην Κάντια
Το κτίριο αυτό είναι το εργοστάσιο παραγωγής μαρμάρων της εταιρείας Μαρμύκ Ηλιόπουλος. Ο σκελετός του κτιρίου είαι χαλύβδινος. Η επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη έγινε με πάνελ πολυουρεθάνης.