Μονάδα παρασκευής σκυροδέματος της εταιρείας Λαρσινός Α.Ε.
Πρόκειται για μια μονάδα παρασκευής σκυροδέματος, η οποία περιλαμβάνει κτίριο γραφείων, siloαδρανών, κτίριο συνεργείων. Ο σκελετός κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα.