Ελαιουργείο – Τυποποιητήριο Μελάς Α.Ε. στο Λυγουριό
Πρόκειται για ένα βιομηχανικό κτίριο, το οποίο σχεδιάστηκε με προδιαγραφές HACCP. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης η κλίση του οικοπέδου και η προσπάθεια ένταξης του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον.