Μονοκατοικία στον Άγιο Αδριανό Αργολίδας
Πρόκειται για μια διόροφη μονοκατοικία της οποίας ο σκελετός είναι χαλύβδινος, με σύμμικτη πλάκα. Για τις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες χρησιμοποιήθηκε τρισδιάστατο πάνελ Ecobest.