Μονοκατοικία στον Άγιο Αδριανο Αργολίδας
Ο σκελετός αυτής της μονοκατοικίας είναι χαλύβδινος με σύμμικτη πλάκα. Τα στοιχεία τα οποία κατασκευάστηκαν από σκυρόδεμα καλουπώθηκαν σε μεταλλότυπο.