Μονοκατοικία στη Βελανιδιά Αργολίδας
Κατά το σχεδιασμό αυτής της κατοικίας, λήφθηκε υπόψη η σχέση της με το φυσικό περιβάλλον, καθώς βρίσκεται σε περιοχή με έντονη βλάστηση. Στόχος ήταν να ενσωματωθεί στο τοπίο και να υπάρχουν συνεχείς οπτικές αλληλεπιδράσεις του εσωτερικού χώρου με τον εξωτερικό (γι’αυτό και έγιναν μεγάλες επιφάνειες από γυαλί). Ο σκελετός του κτιρίου είναι χαλύβδινος, με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα μπετονένια στοιχεία, καλουπώθηκαν με μεταλλότυπο. Η τοιχοποιία έγινε με κισηρόλιθο ο οποίος τοπικά επενδύθηκε με πέτρες, ενώ στη μεγαλύτερη επιφάνειά του επιχρίσθηκε και βάφτηκε με χρώμα που να ταιριάζει με τις πέτρες.