Μονοκατοικία στην αρχαία Κόρινθο
Η μονοκατοικία αυτή είναι υπό κατασκευή. Ο σκελετός της είναι χαλύβδινος και οι τοιχοποιίες θα γίνουν από κισηρόλιθο. Στόχοι του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής και αντισεισμικής κατοικίας της οποίας οι κύριοι χώροι θα έχουν θέα στον Κορινθιακό κόλπο.