Μονοκατοικία στο Ναύπλιο
Στο σχεδιασμό αυτής της κατοικίας, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η έντονη κλίση του οικοπέδου, η θέα , το ιδιαίτερα προβληματικό έδαφος (φλίσχης). Ο σκελετός του κτιρίου είναι χαλύβδινος, και σε πολλά σημεία του κτιρίου έμεινε εμφανής ,ώστε να αναδειχθεί μέσα από τη σύνθεση. Οι πλάκες είναι σύμμικτες. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι από κισηρόλιθο και γυψοσανίδα και οι εσωτερικές από γυψοσανίδα.