Μονοκατοικία στα Φίχτια Αργολίδας
Ο σχεδιασμός έχει σαν στόχο τη σύνθεσηετερόκλητων υλικών, παραδοσιακών , όπως η πέτρα και το κεραμίδι και μοντέρνων όπως τα εμφανή χαλύβδινα στοιχεία και τα μεγάλα γυάλινα ανοίγματα στις όψεις. Στο εσωτερικό δημιουργήθηκε μια μεγάλη και λειτουργική κατοικία.