Ισόγειο κατάστημα στο Ναύπλιο
Το κτίριο αυτό είναι υπό κατασκευή. Ζητήθηκε ο σχεδιασμός ενός κτιρίου που να συνδυάζει στις όψεις εμφανή στοιχεία από χάλυβα και πέτρα, να έχει μεγάλα ανοίγματα και στο μπροστινό μέρος του να έχει μεγάλο στέγαστρο.