Ενίσχυση ξενοδοχείου στην Τρίπολη.
Το ξενοδοχείο αυτό χτίστηκε στην Τρίπολη το 1936. Μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας, έκλεισε και εγκαταλήφθηκε. Όταν το 2000 οι νέοι ιδιοκτήτες θέλησαν να το επαναλειτουργήσουν δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια διότι έπρεπε το κτίριο , από στατική άποψη, να είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό Σκυροδέματος, και τον Αντισεισμικό Κανονισμό. Επειδή δεν γινόταν να κατεδαφιστεί, ενισχύθηκε με χαλύβδινο σκελετό, ενώ αφαιρέθηκαν τα επιχρίσματα και οι τοιχοποιίες, ώστε ταυτόχρονα να γίνει ανακαίνιση, και αναδιάρθρωση του εσωτερικού.