Προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενο ισόγειο στην Αγία Τριάδα Αργολίδας
Σε αυτό το οικόπεδο, υπήρχε ένα ισόγειο κτίσμα, το οποίο δεν θα άντεχε την προσθήκη ορόφου. Επειδή οι ιδιοκτήτες δεν ήθελαν ζημιές στο εσωτερικό του υπάρχοντος, το κτίριο ενισχύθηκε περιμετρικά με χαλύβδινο σκελετό, και πάνω σε αυτόν στηρίχτηκε η προσθήκη. Οι τοιχοποιίες έγιναν με κισηρόλιθο, και καλύφθηκαν εξωτερικά με πέτρα Πάρνωνα.