Μύλοι Φωτόπουλου στον Αετό Μεσσηνίας
Το κτίριο αυτό είναι υπό κατασκευή. Πρόκειται για ένα πενταόροφο κτίριο με υπόγειο. Ο σκελετός του κτιρίου είναι χαλύβδινος.