Στατική μελέτη του θόλου και του στεγάστρου κτιρίου εκδηλώσεων στο Κιάτο Αρχιτεκτονική Μελέτη Καρύδης Γιάννης, Τζώρα Μαρία
Σε αυτό το κτίριο, ζητήθηκε η στατική μελέτη του θόλου, ο οποίος έχει διάμετρο 30 μέτρα, και του στεγάστρου , ανοίγματος 7 μέτρων που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του. Επειδή δεν είχε γίνει πρόβλεψη για την τοποθέτηση του στεγάστρου, ενισχύθηκαν έναντι στρέψης οι δοκοί.