Ενίσχυση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου στο παλιό Ναύπλιο.
Κατά την επισκευή και ενίσχυση αυτού του κτιρίου, δόθηκε προτεραιότητα στο να μην προκληθούν ζημιές και να αναδειχθεί ξανά ο νεοκλασικός χαρακτήρας του κτιρίου. Ο σκελετός που ενίσχυσε το κτίριο είναι χαλύβδινος.