Μονοκατοικία στον Αγ. Αδριανό Αργολίδας.
Σε αυτή τη διόροφη μονοκατοικία τα δοκάρια και οι πλάκες είναι συμβατικές , κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ τα υποστυλώματα είναι χαλύβδινων διατομών, εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα καλουπώθηκε μέσα σε μεταλλότυπο.