Μονοκατοικία στην Κόρινθο
Το κτίριο αυτό βρίσκεται στην φάση της κατασκευής. Πρόκειται για μια διόροφη κατοικία 250 τετραγωνικών, η οποία θα στεγάσει μια πολυμελή οικογένεια.Ο σκελετός είναι χαλύβδινος.