Προσθήκη ορόφου και ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου
Το υπάρχον ισόγειο κτίριο, μετά από στατική μελέτη, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να αντέξει την προσθήκη. Για το λόγο αυτό, ενισχύθηκε με χαλύβδινο σκελετό και στη συνέχεια έγινε η προσθήκη