Συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών στο Ναύπλιο
Για το σχεδιασμό αυτών των κατοικιών, λήφθηκαν υπόψιν οι προδιαγραφές του ΕΟΤ έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωσή τους να ενοικιάζονται για τουρισμό. Οι κατοικίες λόγω της θέσης και του υψομέτρου στο οποίο βρίσκονται έχουν θέα όλο το Ναύπλιο, καθώς και το φρούριο του Παλαμιδίου. Ο σκελετός κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο επενδύθηκε με πέτρα,και όλοι οι τοίχοι, εσωτερικοί και εξωτερικοί χτίστηκαν με πέτρα, καθώς ο εργοδότης επιθυμούσε οι κατοικίες να έχουν αμιγώς παραδοσιακό ύφος.