Στατική Μελέτη Καταστήματος
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γεωργαντόπουλος Βασίλης