Από το 1984 δημιουργούμε έργα υψηλής ποιότητας τα οποία πληρούν τα διεθνή πρότυπα και τους εθνικούς κανονισμούς. Προσφέρουμε υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου, με ειδίκευση στα χαλύβδινα και τα σύμμικτα κτίρια, τη μελέτη και το σχεδιασμό μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα, τις ενισχύσεις και τις επισκευές. Αναλαμβάνουμε κάθε έργο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, στατικής μελέτης, εσωτερικού χώρου, σχεδιασμού τοπίου με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και αντισεισμικών κτιρίων και χώρων υψηλής αισθητικής που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας.